Versionshistorik

På denna sida kan du få information gällande utvecklingen av Pixon och vilka funktioner som tillkommer, och vilka fel som rättas.

0.0.1 - 2019-09-12

Enhetsgränssnitt

 • Initial version

 • Rendering av SVG filer

 • Kommandon tillagda

  • Rendera skärmdump

  • Ladda om enhet

  • Avregistrera enhet

  • Visa/göm debugpanel

  • Visa/göm statusbar

Administrationsgränssnitt

 • Initial version

 • Organisationer

  • Lista

  • Lägg till

  • Ta bort

  • Redigera

 • Enheter

  • Lista

  • Länka

  • Redigera

  • Ta bort

  • Uppdatera skärmdump

  • Uppdatera bildinnehåll

Api

Last updated